Bezpłatne szkolenie nt.: TIK na lekcjach - 18.01.2019 r.

11.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

TIK na lekcjach

 

Adresaci: Zainteresowani Nauczyciele – historii i wos, języka obcego, informatyki, techniki, języka polskiego, bibliotekarze

 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 18 stycznia 2019 r. godz. 16:00 (piątek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: BEZPŁATNE

 

Zgłoszenia przez formularz on-line:

https://goo.gl/forms/qaprd3BEEyOSTC0E2

Autor: cdnsosnowiec |