Szkolenie nt.: Nauczycielu zagraj z nami - wykorzystanie TIK na zajęciach - 04.02.2019 r.

11.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Nauczycielu zagraj z nami - wykorzystanie TIK na zajęciach

 

Program: 

  1. Learning Apps - narzędzie do tworzenia gier i quizów
  2. Kahoot - quizy online
  3. Quizizz - quizy online
  4. Plickers - inna forma kartkówki

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 4 lutego 2019 r. godz. 16:00 (poniedziałek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                             

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 28.01.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |