Bezpłatne szkolenie nt.: Dołącz do programu eTwinning - 28.02.2019 r.

07.02.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza na bezpłatne szkolenie nt.:

 

Dołącz do programu eTwinning

 

w ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

pkt. 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

pkt. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek niezarejestrowani w programie eTwinning

Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów w pracy z uczniami wszystkich typów szkół. Uczestnicy poznają zasady działania eTwinningu, możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczestnicy poznają działanie pulpitu nauczyciela eTwinning Live, zarejestrują się w programie i zobaczą przykładowe projekty, które będą inspiracją lub podpowiedzią do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej.

 

Termin: 28.02.2019, godz. 14.30

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

 

Zapisy na: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

 

 

Nazwa placówki:

 

Adres placówki:

 

Imię i nazwisko:

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

e-mail:

 

 

Telefon:

 

 

 

Autor: cdnsosnowiec |