Bezpłatna konferencja szkoleniowa nt.: „Mały człowiek w wielkim świecie” – o wsparciu dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę na kolejnych etapach edukacyjnych - edycja II - 15.03.2019 r.

07.02.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

oraz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Sosnowcu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ:

dyrektorów, nauczycieli i wychowawców żłobków, przedszkoli, szkół,

pracowników placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych,

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników MOPS oraz rodziców

 

na bezpłatną KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ

 

Mały człowiek w wielkim świecie”

– o wsparciu dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę

na kolejnych etapach edukacyjnych (edycja II)

 

która odbędzie się

 

15 marca 2019 r.

 

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

 

w godzinach: od 8.30 do 16.00

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

8:30 – 9:00 rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 powitanie gości i uczestników przez Dyrektora PPP1 i Dyrektora CDN

9:15 – 9:45 Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju jest dzieciom potrzebne?

                 Małgorzata Smolarek-Pala, Sylwia Jagieła

9:45 – 11:15 Mamo, tato chcę robić orły na śniegu!  Doświadczenie siebie szansą
                   na szczęśliwy marsz w przyszłość - Grzegorz Bodzioch

 11:15 – 11:30 przerwa

11:30 – 12:15 Rozwój mowy dziecka – norma i patologia oczami praktyka
                    - Elżbieta Lekan

12:15 – 13:00 Milczące dziecko w przedszkolu lub w szkole. O istocie mutyzmu
                     wybiórczego - Małgorzata Worytko

13:00 – 13:15 przerwa

13:15 – 14:00 Dzieci nieposłuszne – o „niegrzeczności” słów kilka - Agnieszka Musiał

14:00 – 14:30 Praca z uczniem z dysleksją. Wykorzystanie technik efektywnego,
                    szybkiego uczenia się - Agnieszka Rzepiela

14:30 – 14:45  Poradnia od kuchni - Marta Miklasińska

14:45 – 15:00 przerwa

15:00 – 16:00 warsztaty:

  1. Jak wykorzystać techniki uczenia się w nauce ortografii? - Agnieszka Rzepiela
  2. Design thinking w edukacji - Sylwia Jagieła
  3. Co u ciebie słychać? - trening słuchowy - Marta Ciszewska
  4. Szkoła tuż...tuż... - ryzyko dysleksji u przedszkolaków - Joanna Śliwińska-Kocięcka

16:00 zakończenie konferencji z NIESPODZIANKĄ!
 

Plakat

Harmonogram konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Autor: cdnsosnowiec |