Program "Spójrz Inaczej" w zreformowanej szkole – szkolenie realizatorów w klasach I - III

18.02.2019 | Aktualności

Brak wolnych miejsc

Projekt: „Program <Spójrz Inaczej> w zreformowanej szkole – szkolenie realizatorów
w klasach I-III"

Realizowany w  ramach zadania H9/5 Zadanie 2.3.1. pkt 1 Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji w ramach konkursu Narkomania H9 BO 2019.  

 przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej

 

Projekt polega na przeprowadzeniu w ośmiu województwach 9 szkoleń dla 108 nauczycieli, przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III szkół podstawowych na terenie 8  województw.

Szkolenia odbywają w okresie od 16 lutego  do 01 października 2019 roku. Będą  przeprowadzone w następujących miejscowościach:   Siechnice (woj. dolnośląskie),  Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Sieradz (woj. łódzkie), Grójec (woj. mazowieckie),  Siedlce  (woj. mazowieckie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie),  Sosnowiec (woj. śląskie), Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie),  Mrągowo, (woj. warmińsko – mazurskie).

Szkolenie „Spójrz inaczej” obejmuje następujące treści:

  1. pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
  2. poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
  3. praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
  4. pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie
  5. analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami.

Brak wolnych miejsc

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 marca  2019 roku (w Sosnowcu) . Stowarzyszenie będzie pobierało opłatę od uczestników szkolenia w wysokości 50,00 zł, słownie złotych: pięćdziesiąt 00/00, płatne w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i po uzyskaniu  akceptacji przez dyrektora  macierzystej placówki,  odesłanie jej skanu na  podany adres e-mailowy Centrum Doskonaleia Nauczycieli w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

 

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu Centrum Doskonaleia Nauczycieli w Sosnowcu: - tel. (32) 292 72 50;
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

Zarząd Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Informacja dla uczestników

Formularz zgłoszeniowy

Autor: cdnsosnowiec |