Program "Spójrz Inaczej" w zreformowanej szkole – szkolenie realizatorów w klasach IV - VI - 14 i 15.09.2019 r.

18.02.2019 | Aktualności

Brak wolnych miejsc

INFORMACJA

dla uczestników i organizatorów bezpłatnego  warsztatu „SPÓJRZ INACZEJ” – klasy IV-VI  (55 godz.)
w Sosnowcu (CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17)

w terminie 8-11 czerwca  2019 r. oraz 14 i 15 września 2019 r.

 

Dotacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

na rok 2019 – Projekt: : Program <Spójrz inaczej> podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych w zreformowanej szkole  podstawowej” –  Szkolenia realizatorów programu w  klasach IV-VI.

 

Realizator:

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  „Spójrz inaczej”, trener Stowarzyszenia SI

 

Informacja o szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do realizacji Programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej”
z uczniami w klasach IV-VI

 

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Szkolenie prowadzi trener Stowarzyszenia

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i po uzyskaniu  akceptacji przez dyrektora  macierzystej placówki,  odesłanie jej skanu na  podany adres e-mailowy Centrum Doskonaleia Nauczycieli w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

 

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu Centrum Doskonaleia Nauczycieli w Sosnowcu: - tel. (32) 292 72 50;
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

Termin szkolenia :

cz. 1 ( 4 dni): 8-11.06.2019 r.

cz. 2 (2 dni) 14-15.09.2019 r.

 

Miejsce szkolenia: w CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17   Tel. 0-32 292 72 50
mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

 

Godziny szkolenia :

8-9.06.2019:  9.00-17.00;

10.06.2019: 8.00 – 16.00;

11.06.2019: 8.00 – 14.30

 

Przebieg  szkolenia

Cz. 1 ( cztery dni zajęć  - 35 godz)

  • W czasie dwóch pierwszych dni szkolenia (20 godz. dydakt.)  uczestnicy w sposób praktyczny - poprzez opracowanie własnych scenariuszy zajęć z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz poprzez symulację zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) poznają ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni są też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).
  • Trzeciego i czwartego dnia (poniedziałek i wtorek – 15 godzin dydaktycznych)  uczestnicy warsztatu parami prowadzą zajęcia z uczniami w klasach według opracowanych scenariuszy programu „SI”. Obserwatorami zajęć są wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia (superwizja uczestnicząca). Odbywa się to na 1,3,5 godzinie lekcyjnej. Na  2,4,6 godzinie lekcyjnej odbywają się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.  Po południu w poniedziałek prowadzimy symulacje wtorkowych  spotkań z uczniami. Struktura warsztatu zakłada pełny udział uczestników grupy we wszystkich zajęciach, bez ich opuszczania!

 

Cz. 2 – (dwa dni zajęć - 20 godz.- najczęściej sobota i niedziela)

  • Zajęcia warsztatowe  z zakresu profilaktyki eksperymentowania przez młodzież ze środkami uzależniającymi, obejmujące: porządkowanie wiedzy nt. działania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, roli szkoły i nauczycieli w zmniejszaniu czynników ryzyka zażywania środków psychoaktywnych  oraz praktyczne poznanie i przećwiczenie scenariuszy zajęć profilaktycznych nt. uzależnień dla uczniów.

 

Superwizja ( 5 godz.)

Po co najmniej 1,5 miesiąca  -  przewidujemy dla uczestników grupy 5 godzinną superwizję grupową (termin zostanie ustalony z grupą przez trenera,  najpóźniej na początku grudnia 2019 r.)

 

Informacje dodatkowe:

Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” realizowanego z dotacji PARPA zapewniamy:

  1. Materiały szkoleniowe w wersji papierowej (teczka) i ich poszerzenie w wersji elektronicznej oraz zaopatrzenie podczas szkolenia w podręczniki do realizacji programu „Spójrz Inaczej”.  
  2. Bezpłatne konsultacje telefoniczne  lub mailowe na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach
  3. Bezpłatny udział w 5 godzinnej  superwizji –termin do ustalenia
  4. Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) oraz serwis kawowy, w czasie superwizji tylko serwis kawowy.

Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” w Starachowicach – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

Formylarz zgłoszeniowy

Autor: cdnsosnowiec |