Szkolenie nt.: Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla (edukacja przedszkolna) - 08.05.2019 r.

25.02.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Froebel.pl

oraz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu 

zapraszają do udziału w szkoleniu nt.:

Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia

unplugged z darami Froebla (edukacja przedszkolna)

 

Cel: wskazanie praktycznych zastosowań darów Froebla w przygotowaniu dzieci do programowania w przedszkolu.

 

Program:

 1. Programowanie - czy jest się czego bać? Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematem.

 2. Programowanie w odniesieniu do Podstawy Programowej.

 3. Algorytm, sekwencja i dary, czyli wydawanie poleceń krok po kroku.

 4. Freblowskie kodowanie - ćwiczenia praktyczne.

 5. Gry logiczne i inne pojęcia związane z nauką programowania.

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy wdrażają dzieci do nauki programowania. Przygotowanie do nauki programowania odbywać się będzie unplugged, czyli bez użycia komputerów (prądu) z wykorzystaniem darów Froebla. Programowanie - to praktyczna nauka logicznego myślenia, połączonego z kreatywną zabawą, rozwiązywaniem problemów i grami logicznymi.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji kursu: 8 maja 2019 r., godz. 16:30-19:30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Koszt:  120 zł /1 osoba


Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 12.04.2019 r.  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |