Szkolenie nt.: Malowanie na wodzie - Sztuka Ebru - 25.04.2019 r.

19.03.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Malowanie na wodzie
- Sztuka Ebru

Program:

  1. Wprowadzenie do sztuki Ebru – historia, kraje pochodzenia.
  2. Sztuka barwienia papieru w Europie.
  3. Metodyka pracy, przygotowanie materiałów do pracy.
  4. Ćwiczenie kolorystyczne na wodzie.
  5. Wykorzystanie barwionych kartek w dalszej pracy (tworzenie kartek, zakładek itd.).

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 25.04.2019 r. godz. 16:00 (czwartek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                             

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 11.04.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |