Szkolenie z Kamą Palińską nt.: Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem muzykoterapii - 27.04.2019 r.

08.04.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

z uwzględnieniem muzykoterapii

Program:

1. Muzyka a aktywność dziecka.

2. Pięć aktywności muzycznych i ich rola terapeutyczna.

3. Gra na instrumentach muzycznych.

4. Elementy muzykoterapii i relaksacji.

5. Tańce polskie i innych narodów.

 

Adresaci: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic

Uczestnicy proszeni są o przybycie w stroju sportowym oraz przyniesienie tamburynów.

Prowadząca:

Kama Palińska - uznana w całej Polsce propagatorka kultury muzycznej, ukończyła studia podyplomowe z wychowania muzycznego, studium ORFFa, andragogikę, muzykoterapeutka, ekspert w komisjach na awans zawodowy, autorka licznych publikacji, doradca metodyczny, edukator MEN, a przede wszystkim osoba o niespożytej energii.

 

Czas trwania szkolenia: 7 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 27.04.2019 r. godz. 10.00 -16.00 (sobota)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                             

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 180 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 19.04.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |