Szkolenie nt.: CADP (Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego) w pigułce - Część II - 24.05.2019 r.

14.05.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu 
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

CADP (Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego)
w pigułce

Program:                                                                                                                                             

  • Percepcja słuchowa.
  •  Rola mózgu w procesie kodowania dźwięków.
  •  Proces kształtowania się uwagi słuchowej.
  •  Nowe technologie i ich wpływ na rozwój uwagi słuchowej.

 

Adresaci: Logopedzi, surdologopedzi, pedagodzy i surdopedagodzy

Czas trwania szkolenia: 2 x 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia:   cz. I  17.05.2019 r. godz. 16.00;

cz. II 24.05.2019 r. godz. 16.00

Prowadząca: dr Natalia Moćko – logopeda, neurologopeda, surdologopeda, na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach i Śląskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach, jak również w szkołach i przedszkolach, prowadząc zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 15.05.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |