KURS TUTORSKI I STOPNIA - III zjazd: 23 i 24.11.2019 r.

07.06.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Instytut Tutoringu Szkolnego

oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu 

zapraszają na

KURS TUTORSKI I STOPNIA

Od 2008 roku z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Otwartej [organ prowadzący Instytut Tutoringu Szkolnego] metoda tutoringu szkolnego rozwijana jest w wielu publicznych i niepublicznych szkołach w Polsce. Zetknęło się już z nią około 400 placówek w całym kraju. Tutoring szkolny stanowi efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej i może z powodzeniem zastąpić nawet dotychczasowe wychowawstwo klasowe. Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego w realizacji zakładanych celów, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron. Relacja tutorska, dzięki wykorzystaniu określonych narzędzi, ale także odpowiedniemu szkoleniu, staje się bazą rozwoju tak dla ucznia, który ma kontakt z „mądrym dorosłym” jak i nauczyciela, dla którego może stanowić ochronę przed wypaleniem zawodowym. Tutoring szkolny stwarza okazję do wprowadzenia w szkole innowacyjnego programu, który wzmacnia diagnostyczno-profilaktyczne zadania szkoły, pozwalając na poprawę panującej w niej atmosfery, dając szansę na zwiększenie frekwencji uczniów i ich osiągnięć szkolnych.

Od jesieni 2016 roku Instytut jest realizatorem ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego” wprowadzającego tutoringu szkolny w 76 placówkach w Polsce. Projekt w całości sfinansowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej co traktujemy za nobilitację i potwierdzenie naszej fachowości.

Prezentowany kurs zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej przygotowując do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Nauczyciele uzyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron.


Kurs zorganizowany jest w ośmiu ośmiogodzinnych blokach [64 godziny] i obejmuje:

  1. Warsztaty i wykłady wprowadzające w praktykę tutora szkolnego,
  2. Tutoring / coaching wzajemny uczestników,
  3. Superwizje i konsultacje tutorskie,
  4. Warsztaty pozwalające na wypracowanie i spisanie narzędzi tutorskich oraz sposobów postępowania, charakterystycznych dla środowiska uczestników kursu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

  1. Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego – warunkiem jest pełna realizacja kursu,
  2. Wymagana jest 100% frekwencja. Ewentualne nieobecności wymagają uzupełnienia poprzez samodzielne opracowanie eseju na podstawie wskazanej literatury,
  3. Certyfikat Tutora I stopnia po realizacji 20 godzin tutoriali.

 

Program i harmonogram kursu:

1.         Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,

2.         Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,

3.         Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej.
Problem motywacji i motywowania,

4.         Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,

5.         Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,

6.         Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,

7.         Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,

8.         Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

 

Czas trwania szkolenia: 64 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji kursu:

Zjazd

sobota

niedziela

Zjazd I

 

31 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

01 września 2019 r.

godz. 9.00

Zjazd II

14 września 2019 r.

godz. 10.00

15 września 2019 r.

godz. 9.00

Zjazd III

23 listopada 2019 r.

godz. 10.00

24 listopada 2019 r.

godz. 9.00

Zjazd IV

7 grudnia 2019 r.

godz. 10.00

8 grudnia 2019 r.

godz. 9.00

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
(w budynku szkoły)

Trenerzy Instytutu to m.in.:

1.         Joanna Kwiatkowska – psycholog, tutor Społecznym Liceum nr 17 w Warszawie, trener warszawskiego ośrodka Instytutu.

2.         Ewa Mizera-Raczkowska – dyrektor Liceum Plastycznego ALA, tutor w ALA, trener PSPA KLANZA, trener wrocławskiego ośrodka Instytutu.

3.         Dorota Wojciechowska – psycholog, dyrektor ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, tutor i trener częstochowskiego ośrodka Instytutu.

4.         Maria Budzyńska – trener pedagogiki twórczości, tutor artystyczny, trener PSPA KLANZA.

5.         Piotr Nita – trener częstochowskiego ośrodka i dyrektor Instytutu, dawniej tutor w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie, superwizor tutorów.

6.         Dorota Cichecka – nauczyciel języka polskiego, w latach 1997-2017  dyrektor liceum ogólnokształcącego; coach, trener płockiego ośrodka Instytutu.

Opiekunem merytorycznym służącym wsparciem i konsultacją dla trenerów jest Mariusz Budzyński – tutor, trener, autor innowacyjnych programów w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, założyciel i wieloletni dyrektor szkół ALA.

Koszt szkolenia: 1 osoba – 1000 zł       

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 02 lipca 2019 r.  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |