Szkolenie nt.: Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki - 06.09.2019 r.

07.08.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu 
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:


Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne sprawowanego nadzoru.

2. Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone ustawą Prawo oświatowe oraz przepisami wykonawczymi.

3. Uprawnienia Kuratora Oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

5. Formy nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki:

  • ewaluacja - planowanie i dokumentowanie,
  • kontrola przestrzegania przepisów prawa,
  • wspomaganie nauczycieli,
  • monitorowanie - wybór obszarów.

6. Konstruowanie planu nadzoru pedagogicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

7. Pytania do prowadzącej szkolenie.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

Data i godzina realizacji szkolenia: 06.09.2019 r. (piątek), godz. 9.00 – 14.00

 

Prowadzący: Beata Florek

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 02.09.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |