Bezpłatne szkolenie dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych nt.: Nowe technologie w edukacji a rozwijanie kompetencji kluczowych - 13.09.2019 r. godz.: 14.00-15.30

05.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dyrektorów
przedszkoli i szkół podstawowych nt.:

Nowe technologie w edukacji a rozwijanie kompetencji kluczowych

 

Cele:

  • Ukazanie możliwości zastosowania nowych technologii w procesie dydaktyczno-wychowawczym (w tym podłogi interaktywnej).

Program ramowy:

  • Kompetencje kluczowe a zawody przyszłości.
  • Wykorzystanie TIK w realizacji podstawy programowej.
  • Rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych uczniów.
  • Interaktywna podłoga w procesie uczenia i uczenia się.

 

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych

Wymiar godz.: 2 godz. dydaktyczne

 

Prowadzący: Piotr Kaja, Andrzej Peć

 

Data i godzina realizacji szkolenia: 13.09.2019 r., godz. 14.00 – 15.30

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

 

Formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/ChSniBHVHQaiMGuQ6

  należy wypełnić  do dnia 11.09.2019 r.

 

Autor: cdnsosnowiec |