Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych nt.: Nowe technologie a kompetencje społeczne – uspołecznienie myślenia i działania - 13.09.2019 r. godz.: 16.00-19.00

05.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych nt.:

Nowe technologie a kompetencje społeczne –
uspołecznienie myślenia i działania

Cele:

 • Ukazanie możliwości wykorzystania nowych technologii w rozwijaniu kompetencji społecznych dziecka/ucznia.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym
  (w realizacji podstawy programowej).
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia sytuacji edukacyjnych nakierowanych na rozwijanie kreatywności i inicjatywności.

Program ramowy:

 1. Kompetencje kluczowe, a zawody przyszłości
 2. Uspołecznienie myślenia i działania
 3. Kompetencje proinnowacyjne: kreatywność i inicjatywność dziecka/ucznia
 4. Grywalizacja
 5. Kompetencje cyfrowe – niezbędne umiejętności na rynku pracy
 6. Interaktywne narzędzia – „Od Soundplant© do FlySky”

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy

Wymiar godz.: 4 godz. dydaktyczne

 

Prowadzący: Piotr Kaja, Andrzej Peć

 

Data i godzina realizacji szkolenia: 13.09.2019 r.,  godz. 16.00-19.00

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

 

Formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/jJPRGdXsLoc1neP56

  należy wypełnić  do dnia 11.09.2019 r.

Autor: cdnsosnowiec |