Warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”

10.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w warsztatach przygotowujących do realizacji

programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych
„SPÓJRZ  INACZEJ”

Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ” może realizować tylko ten nauczyciel, który uczestniczył  w warsztacie (obecność 100%).

 

Adresaci: wychowawcy klas I-III i wychowawcy/nauczyciele klas IV-VIII sosnowieckiej szkoły podstawowej, pedagodzy, psycholodzy

Czas trwania warsztatu i terminy:

Termin szkolenia

Cześć pierwsza (sobota-wtorek)

Cześć druga (sobota-niedziela)

Termin szkolenia dla nauczycieli/pedagogów uczących w klasach I

Grupa 1

19-22.10.2019

--------------

Grupa 2

23-26.11.2019

----------

Termin szkolenia dla nauczycieli/pedagogów uczących w klasach IV-VIII:

Grupa 1

23-26.11.2019 

  7-8.12.2019

Grupa 2

28.09-1.10.2019

19-20.10.2019

Warsztat dla nauczycieli klas I trwa 35 godzin dydaktycznych.
Warsztaty odbędą się w czasie jednego weekendu oraz dwóch dni roboczych w godzinach dopołudniowych.

Warsztat dla nauczycieli klas IV trwa 55 godzin dydaktycznych.

Warsztaty odbędą się w czasie dwóch weekendów oraz dwóch dni roboczych w godzinach dopołudniowych.

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach realizują w swoich klasach 20 godzin programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ” (wg scenariuszy) oraz uczestniczą w spotkaniach sieci samokształcenia i doskonalenia (max.4 spotkania w roku szkolnym).

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

Koszt:

Całkowy koszt szkolenia (w tym koszt podręcznika):

Odpłatność za szkolenia:

1 osoba – wychowawca kl. I-III

415,43 zł

80 zł

1 osoba – wychowawca kl. IV-VIII

616,86 zł

110 zł

 

Warsztaty są dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Informacja dla dyrektora i nauczyciela

Program Spójrz_Inaczej_2019_09

FZ Program Spojrz_Inaczej_kl1 3_2019

FZ Program Spojrz_Inaczej_kl4_6_2019

 

Autor: cdnsosnowiec |