Szkolenie nt.: W co się bawić na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych? - 10 i 17.10.2019 r.

29.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt
.:

W co się bawić na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?

 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 10 października 2019 r. godz. 16:30

                                                          17 października 2019 r. godz. 16:30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł

Główne treści szkolenia

  • Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  • Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój osłabionych funkcji poznawczych u dzieci:
  • dużej i małej motoryki ciała, grafomotoryki, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo–słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia arytmetycznego, koncentracji uwag

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 01.10.2019r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |