Szkolenie nt.: Programowanie nie na ekranie - 15.10.2019 r.

29.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt
.:

Programowanie nie na ekranie

 

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół oraz wychowawcy świetlic szkolnych

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 15 października 2019 r. godz. 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Główne treści szkolenia

  • Programowanie jako kluczowa kompetencja ucznia XXI wieku.
  • Kodowanie jako wstęp do programowania.
  • Przegląd i prezentacja narzędzi pomocnych przy kodowaniu.
  • Przykłady użycia gier i zabaw uczących kodowania, ćwiczenia praktyczne.

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 04.10.2019r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |