Szkolenie nt.: Cztery pory roku zaklęte w plastyce - 17 i 24.10.2019 r.

29.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt
.:

Cztery pory roku zaklęte w plastyce

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 17 października 2019 r. godz. 16:00

                                                         24 października 2019 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

Główne treści szkolenia

  • Jak w prosty sposób i szybko ozdobić ścianę sali przedszkolnej i szkolnej efektownym obrazkiem.
  • Na zajęciach uczestnicy wykonają obrazki charakterystyczne dla czterech pór roku w prostych technikach plastycznych.

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 09.10.2019r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |