Szkolenie nt.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu - Część II - 29.10.2019 r.

29.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt
.:

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 22 października 2019 r. godz. 16:30

          29 października 2019 r. godz. 16:30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

Główne treści szkolenia

  • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?
  • Przepisy regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z dysfunkcjami udzielaną na terenie przedszkola.
  • Działania wspomagające rozwój dziecka ze SPE.
  • Afazja motoryczna, autyzm, niedosłuch, wada wzroku, zaburzenia SI, ryzyko dysleksji, mutyzm czy ORM – jak pomóc dziecku?
  • Metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 15.10.2019r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |