Bezpłatne szkolenie nt.: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej - Język Polski - 21.10.2019 r.

08.10.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt.:


Vademecum nauczyciela.

Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

 Język Polski

 

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 21 października 2019 r. godz. 16:00 (poniedziałek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: BEZPŁATNE

 

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/EehG6qFFFaUz1JYMA

Autor: cdnsosnowiec |