SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH (I.8) - 21.10.2019 r. Część 1.

08.10.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

zapraszają do udziału w spotkaniu

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH (I.8)

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele doradcy zawodowi

Data i godzina realizacji szkolenia: 21 października 2019 r. - cz. I

Godzina rozpoczęcia: 10.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

CDN Sosnowiec,  ul. Białostocka 17

Koszt szkolenia: bezpłatne

 

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/puHWmYn1GirntquC8

Autor: cdnsosnowiec |