Szkolenie nt.: Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o opinie lub orzeczenia PPP - 12.11.2019 r.

19.10.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt
.:

Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o opinie lub orzeczenia PPP

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 12 listopada 2019 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

Główne treści szkolenia

  • Wspomaganie dziecka z deficytem rozwojowym, kompetencje nauczyciela w zakresie doraźnej diagnozy odchyleń i zaburzeń rozwojowych uczniów, strategie postępowania wychowawczego w szkole odnośnie uczniów z SPE, również w odniesieniu do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazanych w przepisach prawa oświatowego.

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 05.11.2019r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |