Edukacja Regionalna - Bezpłatne warsztaty - dla nauczycieli języka polskiego termin 29.01.2020 godz. 14.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu.

20.10.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Edukacja Regionalna
Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym, zwłaszcza w kontekście regionalnym, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, współdziałając z Miejską Biblioteka Publiczną w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,  przygotował cykl wykładów oraz ćwiczeń dla nauczycieli języka polskiego.

 

Całość cyklu stanową 3 wykłady oraz 3 ćwiczenia, które będą odbywać się raz w miesiącu
w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, 41-205 Sosnowiec).

Harmonogram spotkań

20.11.2019 r., godz.14.00 – 16.00
Temat: Zagłębie (w) poezji
dr Magdalena Boczkowska

grupy poetyckie i najciekawsi twórcy - od Andrzeja Niemojewskiego do czasów współczesnych (m.in. Broniewski, Ćwierk, Sebyła, Ciesielczuk, Piwowar, Stacherski, Koniusz, Torbus, Ratoń, Ziółek, Bialik, Suchanek, Brzoska, Barański, Krawczyk)

11.12.2019 r., godz.14.00 – 16.00
Temat: Proza w Zagłębiu Dąbrowskim i o Zagłębiu Dąbrowskim
dr Magdalena Boczkowska

od końca XIX w. do czasów współczesnych, najważniejsze zjawiska i nazwiska (m.in. Jędrzejek, Kudelski, Kruczkowski, Klimas-Błahutowa, Koniusz, Łączkowski, Przeździecki, Kowalska, Warneńska, Pierzchała, Durski, Pawlak, Białas)

29.01.2020 r., godz.14.00 – 16.00
Temat: Życie literackie Zagłębia

dr Magdalena Boczkowska

grupy poetyckie, imprezy literackie, krytyka i czasopisma literackie, życie kulturalne etc.

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu

 

Koszt jednego szkolenia: bezpłatne

 

Karta zgłoszeniowa

Miejsce szkolenia:

Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, 41-205 Sosnowiec)

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu

Edukacja regionalna dla nauczycieli języka polskiego

Nazwa placówki

 

Adres placówki

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

Data i miejsce urodzenia

 

Proszę zaznaczyć

 

 

20.11.2019 r., godz.14.00 – 16.00
Zagłębie (w) poezji

 

11.12.2019 r., godz.14.00-16.00
Proza w Zagłębiu Dąbrowskim i o Zagłębiu Dąbrowskim

 

29.01.2020 r., godz.14.00-16.00
Życie literackie Zagłębia

 

………………..………………………..  
pieczątka, podpis dyrektora placówki

Dane osobowe

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym przesyłanie informacji
 o produktach i ofertach Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Dane będą przetwarzane do czasu  organizowania usług szkoleniowych skierowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na podstawie danych realizowane może być profilowanie w oparciu o kryteria takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert dostosowanych do oczekiwań nauczycieli. Dane będą przetwarzane również na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sosnowcu na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia rejestru zaświadczeń.

W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

.…………………………..…………………………..  data i podpis uczestnika

Dokument do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu: (32) 292 72 50 wew.108 lub mailowo (zeskanowanego) na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 12.11.2019 r.

 

Autor: cdnsosnowiec |