Szkolenie nt.: Trening Umiejętności Społecznych - 7 i 13.11.2019 r.

29.10.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt
.:    


Trening Umiejętności Społecznych

 

Program: 

1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.

2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.

3. Modele i zasady komunikacji.

4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.

5. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.

6. Praca z emocjami.

7. Praca z konfliktem.

8. Generalizacja i transfer umiejętności.

9. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.

10. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening.

11. Narzędzia stosowane w TUS.

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele - terapeuci szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Data i godzina realizacji szkolenia: 7 listopada 2019 r. godz. 8:00 (czwartek)

                                                           13 listopada 2019 r. godz. 12.00 (środa)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 350 zł

 

            Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 02.11.2019r. na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |