Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2019 roku - 05.12.2019

05.11.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy na szkolenie nt.:                     
Rozliczanie dotacji  podręcznikowych udzielonych w 2019 roku 

Program: 

 1. 1.Uwarunkowania formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2203).
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
 4. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 5. Procedury  wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 6. Warianty zakupu podręczników -  model  rozproszony  (pojedyncze podręczniki) oraz w zestawie.
 7. Rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
 8. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 9. Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania a  polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna.
 10. Zasady wypożyczania podręczników  i udostępniania  materiałów ćwiczeniowych uczniom. 
 11. Przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów - a dotacja.
 12. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
 13. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
 14. Rozliczenia dotacji  wg kwot standardowych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
 15. Rozliczenia dotacji  wg kwot  zwiększonych  zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
 16. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji  celowej.

Adresaci: Szkolenie adresujemy do dyrektorów i głównych księgowych jednostek obsługujących szkoły podstawowe,  nauczycieli bibliotek szkolnych, do pracowników urzędów gmin zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych  od 10.00  do 15.00
Data i godzina realizacji szkolenia: 5 grudnia 2019 r. godz.10:00 (czwartek)

Prowadzący:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.  Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce.

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

Na szkoleniu potrzebny będzie kalkulator

           Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 15.11.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |