Tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy - 12.11.2019

05.11.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy na szkolenie nt.:                        
Tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy

Treści kształcenia:

1.         Charakterystyka wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

            1. Regulamin Pracy

                        - podmioty zobowiązane do wprowadzenia regulaminu

                        - sankcje za niewprowadzenie regulaminu,

                        - funkcje regulaminu pracy

                        - tryb ustalania treści regulaminu,

                        - treść regulaminu pracy

            2. Regulamin wynagradzania

                        - wprowadzanie regulaminu

                        - podmioty zobowiązane do tworzenia regulaminu wynagradzania

                        - zakres przedmiotowy regulaminu

                        - dodatkowe składniki wynagrodzenia

            3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

                        - tryb ustalania regulaminu,

                        - treść regulaminu,

                        - uprawnieni do korzystania z Funduszu,

                        - zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS

- odpisy na Fundusz.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych  od 9.00  do 13.00
Data i godzina realizacji szkolenia: 12 listopada 2019 r. godz.9.00 (wtorek)

Wykładowca:

Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 160 zł

          Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 06.11.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |