Jak tworzyć wewnętrzne akty prawne w placówkach oświatowych? - 02.12.2019 r.

07.11.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza na szkolenie nt.:

Jak tworzyć wewnętrzne akty prawne
w placówkach oświatowych?

Program:

  1. Uzasadnienie konieczności posiadania dokumentacji wewnętrznej w placówce oświatowej.
  2. Prawidłowa budowa wewnętrznego aktu prawnego.
  3. Statut i regulamin.
  4. Protokoły – prawidłowa konstrukcja.
  5. Wprowadzania zmian w dokumentacji wewnętrznej – jaki sposób jest prawidłowy?
  6. Kiedy konieczne jest utworzenie tekstu jednolitego.
  7. Dokumentacja wewnętrzna a RODO.

 

Adresaci: dyrektorzy oraz  wicedyrektorzy

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktycznych

Prowadzący: mec. Aleksandra Gaczek

Data i godzina realizacji szkolenia:

02 grudnia 2019 r. godz. 9.00 – 12.00 (poniedziałek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
ul. Białostocka 17
(w budynku SP nr 47, wejście przez szatnię szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.11.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |