Upcykling, jako działanie wspierające rozwój manualny i ekspresję twórczą dziecka 3 grudnia 2019 r. godz. 16.00 szkolenie odwołane

18.11.2019 | Aktualności

Zapraszamy na szkolenie nt.: Upcykling, jako działanie wspierające rozwój manualny i ekspresję twórczą dziecka 3 grudnia 2019 r. godz. 16.00 szkolenie odwołane

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Upcykling, jako działanie wspierające rozwój manualny i ekspresję twórczą dziecka

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 3 grudnia 2019 r. godz. 16.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Główne treści szkolenia

  • Upcykling w pracy z dzieckiem.
  • Przykłady wykonania konkretnych wytworów.

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 26 listopada 2019r.

    na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |