Smartfon, tablet, komputer, robot w pracy nauczyciela uczącego w klasach 1-3. 4 grudnia 2019 r. godz. 16.00 szkolenie odwołane

18.11.2019 | Aktualności

Zapraszamy na szkolenie nt.: Smartfon, tablet, komputer, robot w pracy nauczyciela uczącego w klasach 1-3 4 grudnia 2019 r. godz. 16.00 szkolenie odwołane

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Smartfon, tablet, komputer, robot w pracy nauczyciela uczącego

w klasach 1-3

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i wychowawcy świetlic

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 4 grudnia 2019 r. godz. 16.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Główne treści szkolenia

  • Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest potrzebne.
  • Jak w praktyce uczyć dzieci w wieku młodszym z wykorzystaniem komputera?
  • Metodyka nauczania w oparciu o odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne.
  • Nauka przez zabawę z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i programów edukacyjnych.
  • Darmowe narzędzia i aplikacje.

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 26 listopada 2019r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |