Rozwijamy wszystkie zmysły. Termin 13.02.2020 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły) godz. 16.30

13.01.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Rozwijamy wszystkie zmysły.

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 13 luty 2020 r. godz. 16:30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

Główne treści szkolenia

  • Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z dziećmi zabawy indywidualne i grupowe.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Autor: cdnsosnowiec |