Ocenianie kształtujące na lekcji. Termin 18.02.2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

18.02.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Ocenianie kształtujące na lekcji.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 18 luty 2020 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Główne treści szkolenia

  • Ocenianie kształtujące - definicja.
  • Elementy oceniania kształtującego na lekcji. 
  • Cele i kryteria lekcji.
  • Samoocena i ocena koleżeńska. 
  • Informacja zwrotna. 
  • Pytanie kluczowe.
  • Podsumowanie lekcji.

 

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Autor: cdnsosnowiec |