Szybkie quizy online. Termin 27 luty 2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

13.01.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Szybkie quizy online.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół/ placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 27 luty 2020 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Główne treści szkolenia

  • Poznanie narzędzi (Kahoot, Quizizz, Plickers, Edmodo, LearningApps i inne).
  • Stworzenie własnych quizów online.
  • Różne formy zastosowania poznanych narzędzi (formuła SAMR).

 

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Autor: cdnsosnowiec |