Kompetencje przyszłości, czyli o potrzebie rozwijania samodzielności, kreatywności i inicjatywności uczniów. Termin 25 luty 2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

13.01.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Kompetencje przyszłości, czyli o potrzebie rozwijania samodzielności, kreatywności i inicjatywności uczniów.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela klas IV – VIII szkoły podstawowej, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 25 luty 2020 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                         

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Główne treści szkolenia

  • O kompetencjach kluczowych – czyli od wiedzy do kompetencji .
  • Czy wiemy jak dzieci/uczniowie się uczą?
  • Czego warto uczyć dzisiaj aby przygotować uczniów do zawodów przyszłości .
  • Kompetencje społeczne, czyli uspołecznienie myślenia i działania .
  • Jak rozwijać kreatywność uczniów – klika technik „otwierania na kreację” - Zastosowanie gier i grywalizacji w edukacji – nowinka czy potrzeba? - Kompetencje cyfrowe uczniów – kompetencje cyfrowe nauczycieli.

 

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Autor: cdnsosnowiec |