Trudne zachowania uczniów. Wykorzystanie technik behawioralno – poznawczych do motywowania uczniów w rozwoju i zmian w zachowaniu. Termin 26 luty 2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: CDN w Sosnowcu.

26.02.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Trudne zachowania uczniów.

Wykorzystanie technik behawioralno – poznawczych do motywowania uczniów w rozwoju i zmian w zachowaniu.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/ placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:  5 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 26 luty 2020 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

Główne treści szkolenia

  • Analiza zachowania – podejście behawioralno – poznawcze.
  • Charakterystyka podejścia behawioralno - poznawczego w radzeniu sobie z zachowaniami niepożądanymi.
  • Kary i nagrody.  Analiza zachowania.
  • Behawioralne techniki wzmacniania zachowań pożądanych.
  • Motywowanie:  Systemy motywacyjne w klasie. Zasady i konsekwencje.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Autor: cdnsosnowiec |