KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2020 r. 24 lutego 2020 r. godz.9.00 (poniedziałek). Miejsce szkolenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

24.02.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy na szkolenie nt.:      
KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2020 r.

– w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami,
skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

Treści kształcenia:

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów:
  1. warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  2. podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
 2. Zmiana warunków zatrudnienia:
  1. zmiana stanowiska
  2. zmiana wymiaru etatu
  3. przeniesienie do innej jednostki
  4. zmiany innych warunków pracy
 3. Wynagradzania:
  1. dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  2. dodatek za wychowawstwo
  3. świadczenie „na start”
  4. dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  6. Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
   1. wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
   2. zmiany w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych
 4. Rozwiązanie stosunku pracy:
  1. Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  2. Przyczyny organizacyjne

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych  od 9.00  do 14.00
Data i godzina realizacji szkolenia: 24 lutego 2020 r. godz.9.00 (poniedziałek)

Wykładowca:

Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 170 zł

            Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać

do 17.02.2020r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |