„Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej. Termin: 25.04.2020 r. godz. 9:00 - 16:00 Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

25.04.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie:

„Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny

w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej.

Program:

• Muzyka drewniana, plastikowa i papierowa;

• Wariacje plastyczne na temat butelki;

• Drugie wcielenie płyty kompaktowej;

• Skarpeciane zabawki;

• Impresje muzyczno-plastyczne;

• Recyklingowa orkiestra i Teatr rozmaitości.

Prowadzący: Piotr Kaja i Monika Serafin-Chądzyńska

Adresaci: : nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, świetlic szkolnych oraz ognisk terapii zajęciowej.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 25.04.2020 r. godz. 9:00 - 16:00 (sobota)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 260 zł

Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć plastycznych i ruchowych (odzież, obuwie). Wszyscy proszeni są również o zabranie ze sobą na warsztaty igły do szycia, butelki plastikowej 1,5-2 l po napojach wraz z nakrętką (najlepiej butelki z twardego plastiku).

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 15.04.2020 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

Autor: cdnsosnowiec |