Warsztaty logorytmiczne w oparciu o Kalendarz Logorytmiczny. Termin 16 kwietnia 2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

16.04.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na szkolenie nt.:

Warsztaty logorytmiczne w oparciu o Kalendarz Logorytmiczny

 

Słowo + ruch + muzyka = logorytmika
czyli praktyczne warsztaty w oparciu o autorski
 KALENDARZ LOGORYTMICZNY!
🎶 jedyne takie szkolenie stworzone przez muzyka i logopedę w jednym!
🎶 warsztaty, które nie są jedynie prezentacją pomysłów i piosenek - podczas spotkania odpowiadamy na pytanie „po co” i „dlaczego”
🎶 uczestnicy wychodzący z warsztatów będą wiedzieli jak świadomie i mądrze korzystać                    z aktywności logorytmicznych

Prowadzący: Piotr Tolsdorf

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w terapii indywidualnej i grupowej. Od początku swojej pracy zawodowej związany ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym. Jako muzyk-logopeda prowadzi zajęcia logorytmiczne dla dzieci oraz autorskie warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Jest autorem piosenek logorytmicznych, do których samodzielnie komponuje muzykę oraz przygotowuje tekst. Od roku 2009 prowadzi Centrum Edukacyjne Best oraz prywatną praktykę logopedyczną. W czasie zajęć logopedycznych stosuje zróżnicowane metody pracy, kierując się zasadą, iż należy dopasować metodę do osoby, a nie osobę do metody. Prowadzi logopedycznego bloga, na którym zamieszcza autorskie pomysły pomocy logopedycznych, propozycje rozwijających zabaw, a także porady dla rodziców.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół / placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 16 kwietnia 2020 r. godz. 16:00 – 19:00 (czwartek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 30.03.2020 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

Autor: cdnsosnowiec |