Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. 27.04.2020 r. godz. 17:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

27.04.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy na szkolenie:

Zbliża się koniec stażu – co robić?!

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Program:

  • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Analiza wymagań.
  • Dokumentacja.

Prowadzący : ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne (wykład) + konsultacje indywidualne

Data i godzina realizacji szkolenia: 27.04.2020 r. godz. 17:00 (poniedziałek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.04.2020 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

Autor: cdnsosnowiec |