Mindfulness w pracy nauczyciela. Termin 15.04.2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

15.04.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy na szkolenie:

Mindfulness w pracy nauczyciela.

Program:

  • Mindfulness czyli co? Słów kilka o uważności - jak praktykować i co jakie korzyści z tego mamy.
  • Mindfulness w praktyce - doświadczenie uważności na sobie.
  • Mindfulness w szkole - przedstawienie programów uważnościowych wprowadzonych w szkołach w innych krajach.
  • Mindfulness dla dzieci i młodzieży - przedstawienie technik możliwych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

Prowadząca: dr Zuzanna Wałach-Biśta psycholog sportu, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psycholog sportu rekomendowany przez Polski Komitet Olimpijski, absolwentka studiów podyplomowych z coachingu i mentoringu, trener (kwalifikacje na poziomie 5. EQF), absolwentka Szkoły Trenerów Meritum, członek European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), Association for Applied Sport Psychology (AASP), Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP); autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych i uczestniczka konferencji naukowych z zakresu psychologii sportu; prowadzi warsztaty i konsultacje z zakresu treningu mentalnego m.in. technik radzenia sobie ze stresem, budowania pewności siebie i wzmacniania koncentracji uwagi.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia:15.04.2020 r. godz. 16:00 (środa)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 10.04.2020 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

UWAGA!!! Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, obuwie!!!

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

 

Autor: cdnsosnowiec |