PRZENIESIONE NA INNY TERMIN. Czynnościowe nauczanie matematyki metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej. Termin 30.03.2020 r. godz. 16:30 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

30.03.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy na szkolenie:

Czynnościowe nauczanie matematyki
metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Program:

  • Trudności a niepowodzenia. Ich istota, przyczyny i mechanizmy.
  • Przebieg procesu uczenia się dzieci w różnych obszarach działalności przedszkola.
  • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
  • Rytmy. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
  • Klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – liczenie.
  • Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.
  • Dodawanie i odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka.
  • Mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów.
  • Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2020 r. godz. 16:30 (poniedziałek).

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.03.2020 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - dla n-li sosnowieckich placówek

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe  spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

 

 

Autor: cdnsosnowiec |