Oferta Szkoleń CDN na Luty - Czerwiec 2017 r.

30-01-2017

Zapraszamy do udziału!

więcej


Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

07-02-2017

Zapraszamy do nowego modelu wspomagania szkoły i placówki oświatowe

więcej


Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.:„Wiem jak uczyć o energii jądrowej” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i_doradców metodycznych

23-02-2017

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych

więcej


Współpraca z Kinem Helios w Sosnowcu

21-02-2017

Kino Helios w Sosnowcu i CDN w Sosnowcu zapraszają nauczycieli na cykl warsztatów psychologiczno-wychowawczych opartych na projekcjach filmowych

więcej


Warsztaty nt.: Sen Żyrafy - Porozumienie bez Przemocy w świecie dziecka - 21.02.2017r., 07. 03. 2017 r., 21. 03. 2017 r. i 28. 03. 2017 r.

10-02-2017

Zapraszamy do udziału!

więcej


Bezpłatne szkolenie nt.: Edukacja społeczno-etyczna i antykorupcyjna w szkole. Praca z_poradnikiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Etyka nie tylko dla smyka” - Grupa 1. - 28. 02. 2017 r.; Grupa 2. - 07. 03. 2017 r.

30-01-2017

Zapraszamy do udziału!

więcej


Szkolenie nt.: WF NA MIARĘ CZASÓW. Jak skutecznie zachęcać uczniów do_aktywności fizycznej - 9. 03. 2017 r.

15-02-2017

Zapraszamy do udziału!

więcej


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dot. Platformy Edukacji Regionalnej Eduś dla_nauczycieli z woj. śląskiego - 16. 03. 2017 r.

23-02-2017

Zapraszamy do udziału nauczycieli z woj. śląskiego uczących geografii, biologii, języka polskiego, historii, religii, wiedzy o społeczeństwie oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji regionalnej

więcej


Bezpłatne szkolenie nt.: Współpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność. Partycypacja na lekcji języka niemieckiego - 23. 03. 2017 r.

27-02-2017

Zapraszamy do udziału nauczycieli języka niemieckiego

więcej


Bezpłatne szkolenie nt.: Historia w kolorach - 30. 03. 2017 r.

23-02-2017

więcej