Oferta Szkoleń CDN na Kwiecień - Czerwiec 2017 r.

30-01-2017

Zapraszamy do udziału!

więcej


REFORMA EDUKACJI

22-03-2017

więcej


REFORMA EDUKACJI - Zapisy na bezpłatne konferencje

26-05-2017

więcej


Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

07-02-2017

Zapraszamy do nowego modelu wspomagania szkoły i placówki oświatowe

więcej


Konkurs plastyczny pt.: „Sosnowiec - moje miasto wczoraj i_dziś”

19-05-2017

Zapraszamy do udziału sosnowieckie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

więcej


Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli zarejestrowanych w eTwinning - 08.06.2017 r.

19-05-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Jak zbudować tamę na równi pochyłej – rola nauczyciela w profilaktyce prób samobójczych dzieci i młodzieży - 24. 04. i 30. 05. 2017 r.

20-04-2017

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów placówek, pedagogów, psychologów

więcej


Warsztaty nt.: Złość w szkolnej ławie - 31.05.2017 r. i 06.06.2017 r.

19-05-2017

Zapraszamy do udziału nauczycieli szkół podstawowych, psychologów i pedagogów

więcej


KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - 03. 06. 2017 r.

16-03-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


Współpraca z Kinem Helios w Sosnowcu

21-02-2017

Kino Helios w Sosnowcu i CDN w Sosnowcu zapraszają nauczycieli na cykl warsztatów psychologiczno-wychowawczych opartych na projekcjach filmowych

więcej