Oferta Szkoleń CDN na Styczeń - Luty 2018 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Styczeń - Luty 2018 r.

05-09-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli – doradców zawodowych

16-10-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych - 18.01.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych Nauczycieli Języków Obcych

więcej


Szkolenie nt.: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek - 19.01.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału logopedów i zainteresowanych nauczycieli

więcej


Bezpłatne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego - 23.01.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych Nauczycieli Języka Polskiego

więcej


Bezpłatne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Informatyki i Techniki - 22.01.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych Nauczycieli Informatyki i Techniki

więcej


Szkolenie nt.: Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018 r. (szkolenie nr 302) - 12.02.2018 r.

12-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli

więcej


Bezpłatne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii - 13.02.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych Nauczycieli Historii

więcej


Szkolenie nt.: Papierowe upominki. Działania twórcze wspierające rozwój manualny i kreatywność dziecka (szkolenie nr 234) - 19.02.2018 r.

10-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

więcej


Szkolenie nt.: Podstawowy kurs szachowy - Cz.I._11.01.2018; Cz.II._ 22.02.2018; Cz.III._15.03.2018; Cz.IV._05.04.2018

08-11-2017

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców świetlic

więcej