Konferencja nt.: MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE - część II - 24 listopada 2018r.

29-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Oferta Szkoleń CDN na Listopad - Grudzień 2018 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Listopad - Grudzieńk 2018 r.

23-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Oferta Szkoleń CDN na r. szk. 2018 / 2019

20-06-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Studia podyplomowe 2018 / 2019

28-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

11-06-2018

więcej


Muzeum Śląskie zaprasza szkoły do udziału w konkursie „Muzeum Młodych”. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 90-lecia powstania Muzeum.

31-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Kino na Temat Listopad - Grudzień 2018 r.

31-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne szkolenie nt.: Opieka i wychowanie dziecka z FASD - 9.11.2018 r

24-10-2018

Szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec (Wydział Zdrowia) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Zapraszamy do udziału asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziców adopcyjnych

więcej


Szkolenie nt.: Lider kompleksowego wspomagania w szkole / przedszkolu - 13.11.2018 r. Cz. IV

20-08-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu - 15.11.2018 r. Cz. II

01-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej