Oferta Szkoleń CDN na Styczeń - Luty 2019 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Styczeń - Luty 2019 r.

23-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Oferta Szkoleń CDN na r. szk. 2018 / 2019

20-06-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Trudny uczeń, trudny rodzic – trening komunikacji i asertywności - 22.01.2019 r.

07-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne szkolenie - Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela JĘZYK POLSKI - 28.01.2019 r.

09-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Gry dydaktyczne jako skuteczny sposób nauczania i uczenia się - 30.01.2019 r.

09-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka - 29.01.2019 r.

09-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: „Malowane nożyczkami” Proste i ciekawe techniki artystycznego cięcia papieru, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka - 31.01.2019 r.

09-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Moduł I: Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych. Moduł II: ABC reformy czyli sytuacja prawna nauczycieli, dyrektorów w warunkach nowego lub znowelizowanego prawa oświatowego. Organizacja szkół w dobie reformy - 01.02.2019 r.

18-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Nauczycielu zagraj z nami - wykorzystanie TIK na zajęciach - 04.02.2019 r.

11-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Siec Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 06.02.2019 r. - Cz. VI.

11-12-2018

Zapraszamy do udziału

więcej