Oferta Szkoleń CDN na Listopad - Grudzień 2019 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Listopad - Grudzień 2019 r.

30-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Jak tworzyć wewnętrzne akty prawne w placówkach oświatowych? - 02.12.2019 r.

07-11-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy - 12.11.2019

05-11-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2019 roku - 05.12.2019

05-11-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Edukacja Regionalna - Bezpłatne warsztaty - dla nauczycieli języka polskiego - nowe terminy

20-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”

10-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH (I.8) - 21.10.2019 r. Część 1.

08-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 23.10.2019 r. - Cz. II.

25-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Trening Umiejętności Społecznych - 7 i 13.11.2019 r.

29-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o opinie lub orzeczenia PPP - 12.11.2019 r.

19-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej